Bio

Een grote droom van Peter Casell was aanvankelijk een carrière als Flight Engineer in de burgerluchtvaart. Maar het lot bepaalde anders. Casell koos uiteindelijk voor het beroep van beeldmaker. Niet heel verwonderlijk als je nagaat dat zijn vader een Italiaanse Spaghett-Western acteur was en zijn moeder een Nederlands reclame-fotomodel uit de sixties. Beelden waren overal...

Voor de realisatie van ieder foto of film project beschikt Casell over een schare van gemotiveerde freelancers, met elk hun eigen specialisme. Zijn team bestaat onder meer uit beeldbewerkers, een FCP editor, stylisten op het gebied van lifestyle en fashion, visagisten en licht, grip en camera en een keur aan onvermoeibare assistenten. Een golden team zo blijkt uit de vele tevreden opdrachtgevers. Casell kent een rijke portfolio met werken voor onder anderen de ING bank, Shimano, Ziengs, WNF, KLM en Batavus. Voor deze en andere ondernemingen creëerde hij bijzondere en eigenzinnige beelden voor jaarverslagen, publiciteits- en reclamedoeleinden.

Peter Casell is meer dan alleen een fotograaf. Met zijn werken schept hij een surrealistisch beeld dat bijna tastbaar is en ondanks weinig verhullend toch ongrijpbaar. Beelden die vaak stemmen tot nadenken en die kijker telkens weer verwonderen.
Casell career was intentially as a Flight Engineer in civil aviation. But fate turned out otherwise. He eventually chose the profession of image-maker. Not very surprising when you consider that his father was an Italian Spaghett-Western actor and his mother was a Dutch advertising model from the sixties. Images were all over the place ...

For the realization of any photograph or film project Casell has a group of motivated freelancers, each with their own specialty. His team includes skilled image retouchers, an FCP editor, stylists in the area of lifestyle and fashion, makeup artists and lighting, grip and camera and a host of tireless assistants. A golden team as evidenced by the many satisfied clients. Casell has a rich portfolio of work for ING Bank, Shimano, Ziengs, WWF, KLM and Batavus among others. For these and other companies he created refreshing and impressive images for annual reports, publicity and advertising purposes.

Peter Casell is more than just a photographer. With his works he creates a surreal image that is almost tangible, and despite little veiled still elusive. His images often force the viewer to think and are constantly surprising.